Hoppa till sidans innehåll

Medlemskap & annan bra info!

PskfMS-banner
Medlemskap i föreningen
Ansökan om medlemskap ska ske skriftligt på följande blankett
Ansökan om aktivt medlemskap.
Till det första kurstillfället måste du ha med dig ett utdrag ur polisens belastningsregister. (Se nedan) OBS! Du får inte ha öppnat kuvertet innan och detta ska sedan öppnas av två av våra förtroendevalde, tillsammans med dig och i enrum. Du ska även kunna uppvisa fotolegitimation vid genomgång av utdraget. Efter genomgång får du tillbaka utdraget.

Inval av nya medlemmar sker på styrelsemöte närmast efter det att kriterierna för medlemskap är uppfyllda. (datum för styrelsemöte framgår av kalendern).

Den som antas som medlem ska ha gjort sig känd som pålitlig, omdömesgill, laglydig och ska kunna lämna referenser. Medlemskap kan bara beviljas fysisk person.

Den som söker medlemskap måste uppvisa ett ”rent” utdrag ur polisens belastningsregister.
Blanketten heter ”Belastningsregister 9§ (442.3) 1 st lagen” och den 
skaffar du hos Polisenhttp://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/

 
Medlemsavgift för 2021
Aktiv: 1200 kr per år.
Från och med år 2017 ingår luftpistolskytte i årsavgiften för aktiv medlem. (Gäller abonnerad tid som föreningen bokat)
 
Stödmedlem (passiv): 200 kr per år
Pensionärer och juniorer upp t o m 20 år: 900kr per år
Aktiv dubbelansluten (där annan klubb redovisar): 900 kr per år
Endast luftpistolskytte (vintersäsongen): 300 kr per termin

Barn till makar/sambor som båda är aktiva och betalar full avgift är gratis medlemmar upp t o m det år de fyller 20 år.

Medlemsavgiften ska betalas in senast den 31 januari (befintliga medlemmar) och före inval för nya medlemmar.

Föreningen använder sig enbart av bankgirokontot 5337-2033.
Skriv in namn, personnr, aktiv/passiv som meddelande.

Det går också bra att använda Swish på nummer 123 314 3021

Nycklar
Föreningen använder sig av ”taggar” (nyckelbrickor) som reglerar din behörighet till banan och klubbstugan.
När du blivit godkänd som medlem och årsavgiften är betald så ger din nyckelbricka dig tillträde till föreningens område dygnet runt.
Betalar du inte in medlemsavgiften i tid kommer din tag sluta fungera. Så fort din betalning registrerats så kopplas din behörighet på igen.
Nyckeln kostar 200 kr (avgiften återbetalas ej).

Startavgift tävlingar
Inga startavgifter för våra interna tävlingar. De ingår i medlemsavgiften.

Tävlingslicenser
1997 införde Svenska Pistolskytteförbundet en regel om att alla skyttar som vill delta i nationella tävlingar måste ha ett pistolskyttekort. Kortet är personligt och erhålls genom ett skriftligt prov. Detta prov genomförs under nybörjarutbildningen. Kostnaden för prov och kort är 50 kr och går till förbundet. Som aktiv medlem får du utan kostnad hem tidningen ”Nationellt Pistolskytte”.

En tävlingslicens behövs för externa sportskyttetävlingar. Det löses av skytten själv genom en direkt inbetalning till SvSF. Kostnad 300 kr för senior och 150 kr för junior per år.
Meddela kassören för inläggning på ”Idrott-on-line”. Ingår flera erbjudande och tidningen Skyttesport skickas hem i brevlådan.
(För att skjuta fordringar för sportskyttemärken behövs ingen sportskyttelicens.) 

Uppdaterad: 16 DEC 2017 21:12

=================

 

 ==================

 

==================

 

==================

 

==================

================

Postadress:
PSKF Magnus Stenbock - Skyttesport
Box 22 236
25024 Helsingborg

Besöksadress:
Florettgatan 13
25467 Helsingborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: info@magnusstenbock....

Se all info